Sommerskolen Kristiansand

Velkommen til Sommerskolen Kristiansand

Stacks Image 170
Sommerskolen Kristiansand er ment å skulle være et tilbud om en annerledes måte å lære på. Fokuset er på elevaktive metoder, mestring og motivasjon for læring. Tilbudet er gratis for alle deltakere og føyer seg derfor godt inn i Kristiansand kommunes satsing på et inkluderende læringsmiljø. Kursene på Sommerskolen utarbeides i samarbeid med ulike organisasjoner og varer i ei uke av gangen. Elever kan delta enten i begynnelsen av de vanlige skolenes sommerferie eller i slutten. Sommeren 2018 deltok mer enn 300 elever på kurs på Sommerskolen Kristiansand.
Stacks Image 180

Sommerskolen er over for denne gangen, men vi kommer tilbake i 2019

Politikerne har bestemt seg: Sommerskolen Kristiansand skal bli en permanent ordning! Det betyr at vi er tilbake sommeren 2019 med nye spennende kurs. Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi bruke mørke vinterdager på å planlegge flotte sommerdager. Så, følg med på denne nettsida, etter hvert kommer det opplysninger om både kurs og påmelding.
Vi sees vel?
Stacks Image 31
Stacks Image 35
Stacks Image 33
Stacks Image 37
Stacks Image 39

Det lurer jeg på…?

Hva er Sommerskolen?
Sommerskolen er Kristiansand kommunes tilbud til elever som dette skoleåret er elev på 5., 6. eller 7. trinn. Sommerskolen tilbyr ulike kurs over ei uke. Felles for alle kursene er en annerledes måte å lære på i et trygt, aktivt og sosialt læringsmiljø.
Når er Sommerskolen?
Sommerskolen arrangeres den første og den siste uka i de vanlige skolenes sommerferie.
Hvor er Sommerskolen?
Sommerskolen har base på Grim skole. Der begynner og slutter dagene. Noen kurs foregår også andre steder, men alle møter på Grim skole.
Hvem kan søke om å få være med?
For å søke må du:
  • Bo i Kristiansand og gå på skole her
  • Være elev på 5., 6. eller 7. trinn dette skoleåret
Hva koster det å være med?
Sommerskolen er gratis!
Jeg trenger litt ekstra hjelp. Kan jeg være med?
Ja, det kan du. I påmeldingsskjemaet er det ei egen rute der dere kan skrive om spesielle behov, allergier osv. Om dere skriver litt i den ruta, vil Sommerskolen ta kontakt slik at vi sammen kan finne ut hvordan vi kan legge best til rette for deg. Du kan også sende oss ei melding gjennom kontaktskjemaet.
Hvordan søker jeg om plass på Sommerskolen?
Du søker om plass ved at du og din(e) foresatt(e) fyller ut skjemaet som dere finner under fanen Påmelding her på Sommerskolens nettside.
Påmelding for Sommerskolen 2018 er åpen fra 9. april til 1. mai.
Er jeg garantert plass når jeg har sendt inn påmeldingen min?
Nei det er du ikke. Når fristen for påmelding går ut 1. mai vil vi se hvor mange som har søkt på hvert kurs. Hvis for mange har søkt på samme kurset trekker vi lodd om hvem som får plassene.
Alle som har søkt får endelig beskjed om de har fått plass innen 5. mai.
Hva er søknadsfristen?
Fristen for å søke på Sommerskolen 2018 er 1. mai.
Er det mulig å søke etter fristen?
Ja, men de som har søkt innen fristen får først plass. Etter 5. mai vil eventuelle ledige plasser på kurs bli annonsert her på Sommerskolens nettside. Du kan da søke på en av dem.
Kan jeg melde meg på flere kurs?
Nei, alle kurs går over ei uke. Du får tilbud om enten uke 26 eller uke 33.
Hvor mange elever er det på et kurs?
Vanligvis er det plass til 30 elever på hvert kurs.
Hvor mange voksne er det for hvert kurs?
Om det er mer enn 15 elever på et kurs er det alltid minst to voksne kursholdere. I tillegg er det en kursassistent som følger hver gruppe gjennom hele uka.
Er kursene delt inn i klassetrinn?
Nei, på hvert kurs blander vi elever fra 5., 6. og 7. trinn, hvis det er deltakere fra alle trinnene.
Hva skjer om det er for mange som søker Sommerskolen?
Da trekker vi lodd om plassene mellom de som har søkt innen fristen 1. mai.
Innen 5. mai får du beskjed om du er kommet med på Sommerskolen og hva slags kurs du har fått plass på.
Hvor lange er dagene på Sommerskolen?
En vanlig dag går fra 09:00 til 15:00.
Hva slags kurs var det sommeren 2018?
Beskrivelser av alle kursene finner du her på Sommerskolens nettside under fanen Om kursene. Vi sender også informasjon til alle skolene.
Blir det sommerskole i 2019?
Ja, det blir det! Politikerne har bestemt at sommerskolen skal bli en permanent ordning.
Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke finner svar på mitt spørsmål her?
Da må du gjerne sende oss en melding. Du kan bruke kontaktskjemaet vårt som du finner her.
Stacks Image 175